KSSR Year 4 Bahasa Melayu (SJKC) (Malaysia Syllabus)

7 Enrolled

Menekankan kepada KBAT  (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)

1 penilaian satu bulan. 2 ujian stahun

Soalan aneka pilihan, kemahiran yang dinilai ialah tatabahasa, pemahaman dan penulisan

Menepati skop pembelajaran

Sesuai sebagai penilaian dalam pembelajaran

Curriculum
Module 1: Penilaian 1
Module 2: Penilaian 2
Module 3: Penilaian 3
Module 4: Penilaian 4
Module 5: Penilaian 5
Module 6: Ujian Pertengahan Tahun
Module 7: Penilaian 6
Module 8: Penilaian 7
Module 9: Penilaian 8
Module 10: Penilaian 9
Module 11: Penilaian 10
Module 12: Ujian Akhir Tahun